Ankara Çiçekleri

Ankara çiçekleri hep çok sevilen ve istenilen türden farklı bir yönü olmasıyla diğer kentlerden ayrılmaktadır. Temel olarak bir kenti tabiat özelliklerini de çiçekleri olarak düşünürsek sunduğu imkanlar demeyelim ama elde edeceğiniz şeylerin farklılaşması Ankara'yı diğerlerinden ayırmakta yardımcı olan en büyük etkendir. Her büyük kentte olduğu gibi Ankara içinde de genel nüfus yoğunluğuna oranla çok sayıda kişi yaşamaktadır. Bu kadar kişi içerisinde görev ya da eğitim gibi zorunlu sebeplerle orada bulunanlar kadar sırf kente hayran olduğu için orada yaşayanlar da mevcuttur.

Ankara Çiçek

Oysa her kent kadar Ankara da güzel bir şehirdir. Her ilin her bölgenin kendine has özellik ve güzellikleri vardır ve Ankara'da çiçek güzelliğinin bazı özelliklerini farklı şekiller ve biçimlerde barındırmaktadır. Güzellik ve çekicilik kavramları kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir. Herkes denizi ve deniz sebebiyle oluşan nemden haz etmeyebilir. Bunun da geçerli ve kabul edilebilir sebepleri olmaktadır ki bu listeni en başında sağlık yer almaktadır. Ayrıca yine herkes aynı bitki örtüsünün hayranı olmayabilir. Bu farklılıklar da şehrin güzelliklerini değerlendirirken birden fazla ve farklı hatta aynı şehir için bile farklı söylemlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Çiçekler doğanın en güzel bitkileri olsa bile kimi insan bir bahçe içerisinde veya şehir süslemesinde yeşillikleri tercih etmektedir.

Belki de bu süslemenin bir düzen dahilinde olması yani mevcutta kullanılan süs bitkilerinin aynı uzunlukta olması simetrik açıdan göze daha hoş gelmesine sebep olmaktadır, bilinmez. Çiçeklerin müdahale edilemeyen düzensiz uzunluktaki yapısı bu anlamda her kişi için aynı hoşluğu taşımıyor olabilmektedir. Genel anlamda tek düzelik gibi algılansa da uzaktan atılan bir bakışın aynı algıya hizmet etmemesi kişilerin düzeni algılayışının farklılığından ileri gelmektedir. Bu noktada çiçek başlı başına bir güzellik ve hoşluk kasa bile yeri gelir kendinden daha güçlü rakiplerle de karşılaşır tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi.

Ankara Haritası :